+357 99 44 75 52
ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Υπηρεσίες

Προσοχή στην λεπτομέρεια – αυτό είναι το παν.
Οποιουδήποτε είδους εργασία και εάν κάνουμε, πάντοτε κάνουμε το καλύτερο μας· και κάτι περισσότερο!

Η δουλειά μας χαρακτηρίζεται από επαγγελματικό πάθος στο να προσφέρουμε το καλύτερο δυνατό σέρβις στην χαμηλότερη δυνατή τιμή.
Λεπτομερείς διαδικασίες ακολουθούνται αυστηρά από όλο μας το προσωπικό ανεξαρτήτως της δουλειάς που πρέπει να γίνει. Λίστες έλεγχου συμπληρώνονται κάθε φορά που μας εμπιστεύεστε το αυτοκίνητο σας ώστε να είστε βέβαιοι ότι τα φώτα πορείας, οι υαλοκαθαριστήρες, τα ελαστικά, τα φρένα, η ανάρτηση, το τιμόνι, οι σύνδεσμοι των τροχών, η μηχανή, το κιβώτιο ταχυτήτων, η εξάτμιση καθώς και κάθε τι άλλο από το οποίο εξαρτάται η δική σας ασφάλεια καθώς και οδήγηκη απόλαυση εργάζεται στην εντέλεια. Σε περίπτωση που κάτι χρειάζεται προσοχή, θα ενημερωθείτε λεπτομερώς.

Κρατάμε ψηφιακά αρχεία του σέρβις που γίνεται κάθε φορά στο αυτοκίνητο σας έτσι ώστε τόσο εμείς, όσο και εσείς να έχουμε μια πλήρη εικόνα όσων αφορά το ιστορικό των σέρβις καθώς επίσης και την ακριβή κατάσταση του αυτοκινήτου σας.

Oil Service

Sit back, relax and enjoy your coffee in our cosy atmosphere while we proceed with the necessary work on your car. High quality lubricants from AC Delco are used throughout. We will make sure that your car passes all our strict control check lists. You will be informed of anything out of the ordinary and be made aware of the exact condition of your car.

Αλλαγή Λαδιού

Καθώς εσείς απολαμβάνετε τον καφέ σας στο ευχάριστο μας περιβάλλον, εμείς ολοκληρώνουμε την απαραίτητη εργασία στο αυτοκίνητο σας. Τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά από την AC Delco χρησιμοποιούνται αποκλειστικά κατά την αλλαγή λαδιού στη μηχανή του αυτοκινήτου σας. Ένας πλήρης έλεγχος της κατάστασης του αυτοκινήτου σας διεξάγεται ταυτόχρονα, κατά τον οποίο ενημερώνεστε πλήρως όσων αφορά την κατάσταση του αυτοκινήτου σας.

Car Batteries

Never miss a cold start! For an extended, long-lasting and reliable battery performance we recommend High Quality batteries from AC Delco. These batteries come with a full 2-year warranty for your piece of mind.

Μπαταρίες Αυτοκινήτων

Μην μείνετε χωρίς αυτοκίνητο στο κρύο! Για παρατεταμένη, μακροχρόνια και αξιόπιστη απόδοση μπαταρίας, προτείνουμε τις υψηλής ποιότητας μπαταρίες από την AC Delco. Αυτές οι μπαταρίες συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση δύο χρόνων για να είστε ξέγνοιαστοι.

M.O.T. Setup

We go through your car, scrutinizing every detail, making sure that your car will pass all M.O.T inspections with flying colours! We can even pick up your car from your preferred location and have it delivered back to you while we are at it! We only use trusted, specialized M.O.T centres for ultimate quality assurance.

Έλεγχος ΜΟΤ

Προχωρούμε με εξονυχιστική ερεύνα του αυτοκινήτου σας για να βεβαιωθούμε ότι θα περάσει οποιοδήποτε έλεγχο με ευκολία. Μπορούμε ακόμη να παραλάβουμε το αυτοκίνητο σας από τον χώρο της επιλογής σας, και να σας το παραδώσουμε αργότερα όπου προτιμάτε αφού θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες. Επιλέγουμε μόνο τα καλύτερα και ποιο αναγνωρισμένα κέντρα τεχνικού έλεγχου Μ.Ο.Τ. για να βεβαιωνόμαστε για την ποιότητα του αποτελέσματος.

Car Diagnostics

We possess and use Car Diagnostic tolls of the very latest technology. We are thus able to proceed with a full diagnosis of any given Car with accuracy and professionalism. You’ll be receiving a detailed and precise report of your car’s condition as well as a report in regards to the necessary work that needs to be done in case there is an issue.

Διαγνωστικοί Έλεγχοι

Διαθέτουμε & χρησιμοποιούμε μόνο τα καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας. Αυτό μας δίνει την δυνατότητα να προχωράμε σε λεπτομερή & πλήρη διάγνωση πιθανών προβλημάτων με επαγγελματισμό. Θα λάβετε μια ξεκάθαρη εικόνα όσων αφορά την κατάσταση του αυτοκινήτου σας & την καλύτερη δυνατή προτεινόμενη πορεία επιδιόρθωσης.

Air conditioning

We are able to proceed with a full diagnosis of your Car’s Air Conditioning system, including Fan operation, Air Filter & Air Ducts condition, Electrical / Electronic operation as well as Refrigerant gas pressure. We’ll make sure that your Car’s entire Air Conditioning system is in tip-top condition.

Κλιματισμός Αυτοκινήτων

Είμαστε εξειδικευμένοι σε σχέση με τον κάθε τομέα της λειτουργίας του κλιματιστικού του αυτοκινήτου σας. Τα πάντα, ξεκινώντας από τον ανεμιστήρα, το φίλτρο, τις αεραγωγούς, το ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό σύστημα καθώς και η πίεση του ψυκτικού αερίου ελέγχονται για την βέλτιστη λειτουργία του κλιματιστικού.

Key coding

In case you run into trouble with your electronic car key, or if you simply need another copy, we have the necessary tools and experience to help you.

Κωδικοποίηση Κλειδιών Αυτοκινήτου

Σε περίπτωση αντιμετώπισης κάποιου προβλήματος με το ψηφιακό κλειδί εισόδου / εκκίνησης του αυτοκινήτου σας ή απλά χρειάζεστε ένα επιπλέων αντίτυπο έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να σας βοηθήσουμε.

ECU coding

We programme and encode with precision, all types of electronic control units such as for the engine, gearbox and others, according to factory guidelines and data.

Κωδικοποίηση ECU

Προγραμματίζουμε & κωδικοποιούμε κάθε είδους ηλεκτρονικού κέντρου έλεγχου μηχανής (ECU). Ψηφιακοί εγκέφαλοι μηχανής κτλ, επαναπρογραμματίζονται σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του εργοστασίου.

Tyres & Steering Alignment

Should you need new tyres and / or steering alignment, we are here for you! You will be offered with a variety of tyres to choose from and we will make sure that – based on your selection – your Car performs exactly as its manufacturer intended to.

Ελαστικά & Ευθυγράμμιση Τιμονιού

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητα καινούργια ελαστικά ή / και ευθυγράμμιση του συστήματος τιμονιού του αυτοκινήτου σας θα ήταν χαρά μας να σας βοηθήσουμε! Μια μεγάλη ποικιλία από ελαστικά αναλόγως των προτιμήσεων σας είναι διαθέσιμη προς επιλογή. Θα σας συμβουλέψουμε και θα προχωρήσουμε με τις απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε το αυτοκίνητο σας να αποδίδει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Book An Appointment